Composiettape 2000 - S

Composiettape 2000 - S is een permanente elastomere composiet voor scheuroverbrugging , barsten in beton , met meer dan 600 % rek. Deze tape kan worden toegepast in combinatie met onze Cementgebonden coating 851 , Cementgebonden E 942 en  E - Floor . Deze composiettape wordt daar gebruikt waar 'levende 'spleten , barsten of voegen in de ondergrond aanwezig zijn.

Dit systeem is ondoordringbaar voor water onder 10 bar hydrostatische druk , maar vrije passage van waterdamp is mogelijk.