Pasta in zijn sas op vochtigheid

‘Een smakelijk gerecht behoeft goede ingrediënten’
Pasta in zijn sas op vochtigheid

 

INCAFIN-Tricyclon NV kreeg in maart van Aquafin het drie jaar geldende bekwaamheidscertificaat voor het herstellen van voegverbindingen door het injecteren van polyurethaanhars in mantoegankelijke leidingen zoals inspectieputten en collectoren. Als voorbereiding op de heraanleg van de ring rond Antwerpen dichtte Incafin-Tricyclon als onderaannemer voor de thv Van Gorp-Wegebo-Van Broekhoven naden van buizen met een diameter van 2 meter. Als de diameter van buis of put kleiner is dan 1 meter, moet uitgekeken worden naar volwaardige alternatieven zoals koustechnieken.

Daarnaast heeft het Kortrijkse bedrijf zich een indrukwekkende referentielijst bijeengewerkt voor het preventief beschermen van rioleringssystemen en betonrenovatiewerken met epoxylinings. Paradepaardje is Incaline, een solventvrij en vezelversterkte epoxyhars dat het aannemingsbedrijf zelf ontwikkelt en toepast. “De meeste aannemers zijn verplicht bij derden hun producten aan te kopen. Niet zelden schuiven fabrikant en aannemer elkaar de zwartepiet toe bij onjuiste applicatie, met vaak een juridische en financiële lijdensweg als gevolg. Wij geven na de plaatsing bij de klant zonder enig probleem een garantie van 10 jaar op de uitvoering en het product. Een levensduur van minimum 50 jaar is best haalbaar,” vertelt directeur Vincent Coolsaet. Deze filosofie hanteert Incafin-Tricyclon ook in Nederland als applicatiebedrijf van Incaline.

De solventvrije en vezelversterkte epoxylining voldoet volledig aan de beschrijving overeenkomstig het Standaardbestek 250 en aanvullende bepalingen van Aquafin. De techniek staat ook in de rioolrenovatiecatalogus van Vlario.

“Met ons product zorgen we ervoor dat betonbuizen, die vaak onderhevig zijn aan biogene zwavelzuuraantasting waardoor zijn poreus worden, veel langer meegaan”, weet Coolsaet. “Met duurzame producten is de gemeenschap, dus de belastingbetaler, gediend. Wij zijn niet de goedkoopste, maar je kunt geen smakelijk gerecht maken met slechte ingrediënten,” oppert de directeur. Incaline is een lining die werd ontwikkeld voor het duurzaam beschermen van rioleringsstelsels zoals leidingen, inspectieputten, collectoren, pompstations, pompkamers, gemalen, waterzuiveringsstations en bergbezinkbassins. Dit betekent dat de pasta uitermate geschikt is om toe te passen op vochtige ondergronden, met behoud van haar fysische en chemische eigenschappen.

Coolsaet stelt vast dat inspectieputten steeds verder van elkaar worden geplaatst in rioleringsstrengen. Vaak om de 100 tot 150 meter, waardoor je minder beluchting en ventilatie krijgt in de buis en waardoor de put sneller door chemicaliën wordt aangetast. Buizen zullen dus meer preventief moeten worden behandeld. Na een persleiding van Aquafin, waar een grote kans bestaat op een grote uitstoot van biochemische zwavelzuuraantasting, wordt elke inspectieput met Incaline bekleed.

“Onze technische documentatie, gebaseerd op proefresultaten uitgevoerd door gerenommeerde laboratoria, en de talrijke referenties bewijzen dat Incaline het aangewezen product is waar cementgebonden herstellingsproducten de rioolomstandigheden niet aankunnen en bijgevolg niet thuishoren. Incaline kan ook toegepast worden op keramische ondergronden. Wij hebben een proef gedaan op een ongestraalde, gladde gresbuis en haalden nog een treksterkte van Newton. We kunnen ook hechten op polyethyleen”, weet Coolsaet.