Sealcoat - vinylester

Sealcoat®een vinylester, is een door Incafin® nv ontwikkeld geformuleerd twee-componenten polymeersysteem . Bij de formulatie van Sealcoat® werd gebruik gemaakt van de allerlaatste nieuwe en best beschikbare technologie (BBT) . Sealcoat® , toegepast als coating , is  een kathodische bescherming voor staal , tegen corrosie als corrosiebescherming ,  en biedt ook een bescherming tegen corrosie van beton  ( als beton coating of lining) . Dit systeem is ideaal voor het beschermen van industriële vloeren in beton , gewapend of niet alsook voor het beschermen van lekbakken.                               

Sealcoat® wordt gekenmerkt door zijn hoge chemische weerstand tegen zowel organische als anorganische zuren, alkalische producten en zouten en talrijke oplosmiddelen.

Binnen het gamma heeft Incafin® zowel de " Sealcoat® concrete  primer " , de " Sealcoat® metal primer " , "Sealcoat® VE " ( geformuleerd vinylesterhars) als de   " Sealcoat® Topcoat ".

Superieure eigenschappen van het vinylesterhars Sealcoat®.

Sealcoat® is diffusiedicht. De dampdichtheid van Sealcoat® is zelfs tot drie maal hoger in vergelijking met polyesterhars geformuleerde systemen. Het risico op hydrolyse is eveneens inbestaand bij Sealcoat® in tegenstelling tot polyesterhars.

Sealcoat® heeft een goede impactweerstand en kan bovendien ook mechanisch belast worden zonder dat de oorspronkelijke eigenschappen verloren gaan.

De consequente kwaliteitsgraad waarmee Incafin® nv de producten formuleert , met een interne controle op elke productiebatch, biedt een optimale kwaliteitsgarantie. Incafin® nv staat ook in voor het leveren van technisch advies na overleg met onze klanten. De nauwe samenwerking met deze klanten -waardoor het juiste advies kan gegeven worden- levert een duurzaam resultaat.

Economische- en duurzaamheidsaspecten van Sealcoat®

De korte aanbrengtijd gekoppeld aan de snelle uitharding , is een absolute troef en moet het mogelijk maken binnen een beperkte tijdslimiet bouwconstructies te beschermen. Na 1 uur uithardingstijd kan het systeem in gebruik worden genomen met uitzondering van directe hoge chemische en/of mechanische belasting. De doorharding zet zich gedurende de eerste dagen verder , tot een volledige vernetting van het systeem wordt bekomen. Eens voorbij dit stadium kan men Sealcoat® belasten met chemische agentia.

Na applicatie kan een " attest van conformiteit van dichtingswerken " worden afgeleverd voor een periode van vijf jaar.