Dichten van buisverbindingen

De cruciale vraag die gesteld moet worden als het gaat om het afwaterings- en rioleringsstelsel is of de riolering of de waterleiding dicht is of niet. Een inspectie levert niet daadwerkelijk het bewijs dat er geen lek in de waterleiding aanwezig is. 

Het injecteren van een gel is een betrouwbare techniek voor het dichten van buisverbindingen. Deze techniek binnen de technieken voor rioolrenovatie heeft reeds meer dan 20 jaar zijn degelijkheid bewezen. Diameters vanaf DN 150 tot DN 3000 kunnen door het toepassen van deze techniek door Incafin lekdicht worden gemaakt.   

Een tweecomponenten injectiegel op methacrylbasis, wordt bij deze rioolrenovatietechniek toegepast. Dit tweecomponentensysteem , vrij van formaldehyde, is niet belastend voor het milieu.