Rioolrenovatie door spoelmethode

Rioolrenovatie door spoelmethode is een door Incafin aangeboden volwaardige, efficiënte en zekere rioolrenovatiemethode. Deze methode wordt toegepast zolang het schadebeeld geen indicatie geeft dat de leiding vernieuwd moet worden.

Deze methode wordt toegepast onder grote gebouwen waar de bereikbaarheid beperkt is. Een gegarandeerde lekdichtheid tot in de kleinste hoekjes wordt bekomen door het toepassen van deze rioolrenovatietechniek. Deze techniek biedt geen garantie tegen corrosie en wordt daarom toegepast in niet corrosieve omgevingen zoals : luchthavens, het afwateringsnet van tankstations, garages, parkings ...enz. 

Het deel van de leiding dat moet worden gerenoveerd wordt afgesloten en in verschillende fasen met een tweecomponenten silicaatoplossing gevuld. Deze sijpelen door het lek heen, reageren op elkaar en vormen een waterdichte mantel rond de leidingen en de inspectieputten. Het resultaat van de renovatie kan bij de tweede doorstroming al meettechnisch aangetoond worden.