Riolen

Onder rioleringssystemen wordt verstaan: leidingen, inspectieputten, pompstations, pompgemalen, buffertanks, septische putten, bergingsbekkens, enz. Al deze systemen zijn onderhevig aan biogene zwavelzuuraantasting (corrosie) en vereisen daarom een duurzame bescherming met garantie op vloeistofdichtheid.De eisen die gesteld worden aan deze beschermingsproducten aangebracht in de riool zijn divers. De chemische weerstand, de weerstand tegen uitwendige waterdruk, de hecht- en treksterkte op minerale ondergrond, de slijtvastheid (erosie) zijn maar enkele parameters waaraan moet worden voldaan. 

Beschermingsproducten moeten kunnen worden toegepast op vochtige ondergronden met behoud van hun technische eigenschappen. Omgevingsparameters zoals de relatieve vochtigheid, de temperatuur, ... zijn voor de meeste producten nefast.De NV Incafin® biedt een totaal systeem aan van rioolrenovatie technieken zodat een totaaloplossing kan geboden worden.

Wil u meer informatie? Contacteer ons