Berekening volgens ATV-M127-2

Om een passend voorstel voor een rioolrenovatie te kunnen maken zijn verschillende parameters belangrijk. Incafin® NV heeft de nodige kennis en tools in huis om u hierin bij te staan. Dit gebeurt volgens de geldende Duitse ATV standaard: ATV M127-2. Wij kunnen dit uitvoeren in het kader van een rioolrenovatie project, maar ook als losstaande dienstverlening, om bijvoorbeeld een bestek op te maken.

De eerste belangrijke parametergroep is de te renoveren rioolbuis: dit bestaat uit de te renoveren riool zelf, de in te brengen liner en eventuele onvolmaaktheden.

Voor de te renoveren riool zijn volgende zaken van belang: vorm, materiaal, diameter en toestand. Deze gegevens worden meestal bekomen na een camera-inspectie van de riool.

Het materiaal en de hieraan verbonden eigenschappen van de te installeren liner worden meestal gekozen afhankelijk van wat er door de leiding stroomt: huishoudelijk afvalwater, regenwater, chemisch proceswater…

Onvolmaaktheden zoals plaatselijke vervormingen moeten eveneens in rekening gebracht worden, en worden tijdens het voorafgaand cameraonderzoek normalerwijze ook in beeld gebracht.

De tweede parametergroep bestaat uit de krachten die op de riool inwerken. Hierbij denken wij aan grondwater, warmteontwikkeling, diepteligging en verkeerslasten. Dit wordt ofwel bekeken tijdens een plaatsbezoek, of afgeleid uit aangeleverde gegevens.

Uit deze parameters kan geanalyseerd worden welke de geschikte wanddikte van de liner moet zijn, en kan door Incafin® NV een op maat gemaakte offerte aangeboden worden.

Voor meer informatie : Linerstatik PDF

Berekening volgens ATV-M127-2

Berekening volgens ATV-M127-2