Rioolrenovatie technieken

Rioolrenovatie is een volwaardige techniek voor de verlenging van de levensduur van rioleringen.

Onder rioolrenovatie van rioleringsystemen wordt verstaan het renoveren van : leidingen, riolen, inspectieputten, pompstations, pompgemalen, buffertanks, septische putten, bergingsbekkens, enz. Al deze systemen zijn onderhevig aan biogene zwavelzuuraantasting en vereisen daarom een duurzame bescherming met een garantie op vloeistofdichtheidMeer info kan u via deze link terugvinden: " corrosie door biogene zwavelzuuraantasting". 

De eisen die gesteld worden aan deze beschermingen zijn divers. De chemische weerstand, de weerstand tegen uitwendige waterdruk, de hecht- en treksterkte op minerale ondergrond, de slijtvastheid (erosie) zijn maar enkele parameters waaraan moet worden voldaan. 

Een betonbescherming moeten kunnen worden toegepast op een vochtige ondergrond met behoud van zijn technische eigenschappen. Omgevingsparameters zoals de relatieve vochtigheid, de temperatuur, ... zijn voor de meeste producten nefast. NV Incafin® biedt meer dan 10 technieken aan voor rioolrenovatie zodat een totaaloplossing kan geboden worden voor rioleringsystemen. Rioolrenovatietechnieken of sleufloze rehabilitatietechnieken zorgen ervoor dat ons ondergronds patrimonium op de meest efficiënte manier instand wordt gehouden.

Waarom kiezen voor rioolrenovatie ? Klik voor meer info volgende link aan : Wegwijs in rioolrenovatie.

Wil u meer informatie? Contacteer ons

Rioolrenovatietechnieken