Rioolrenovatie d.m.v kousmethode

Het relinen van een riool door middel van de kousmethode is de meest economische en technisch duurzame oplossing voor de problemen in het hoofdkanaal, huisaansluitingen en andere leidingen. Vervangen riolering is in vele gevallen niet meer nodig wanneer een duurzame rioolrenovatie techniek wordt toegepast.

De door Incafin® NV gebruikte kous is gebaseerd op een met hars geïmpregneerde liner gemaakt van polyester naaldvilt of glasvezel en is bruikbaar in leidingen met afmetingen van DN100 tot DN 1200.

De harsen die bij deze rioolrenovatie techniek worden gebruikt zijn afhankelijk van de toepassing en waterverontreiniging. Het zijn epoxyharsen, onverzadigde polyesterharsen of vinylesterharsen.

Relining door kousmethode is niet alleen geschikt voor gebruik in het hoofdriool, maar ook voor bijzondere afvoeren, zelfs met bochten in de leiding. Door een uitgekiend gebruik van onze harsvarianten kan Incafin® NV optimaal voldoen aan de behoeften van verschillende soorten afvalwater en is ook voor de sanering van industrieel afvalwaterlijnen de perfecte keuze.

De installatie van de polyesternaaldviltliners gebeurt via inversie, de uitharding gebeurt thermisch.

Glasweefselliners worden met UV-licht uitgehard. Dit garandeert een korte inbouwtijden, en een veilige en permanente uitharding. Met als gevolg dat de kousmethode een in alle opzichten duurzame rioolrenovatie techniek is.

Rioolrenovatie door kousrelining

Rioolrenovatie door kousrelining