Plaatselijke herstelling met edelstaalschalen

Lekkage in rioleringen (riool lek)  ondermijnt de stabiliteit van de rioolbuis. Het bekleden met edelstaalmantels ( schalen) is in veel gevallen de ideale oplossing voor deze problemen. Een mantel van edelstaal heeft niet alleen een effectieve dichting van de rioolbuis tot gevolg, maar ook een consequent aanwijsbaar in te schatten herstel van zijn stabiliteit. Voor vastgestelde defecten met een reeds ingetreden vervorming van de dwarsdoorsnede van de buis zijn de mantels van edelstaal een uitstekend geschikte techniek voor rioolrenovatie. De montage van de mantels zorgt voor een volledig herstel van de buisvorm naar zijn oorspronkelijke diameter. Voor de bevestiging van de mantels wordt een epoxyhars , zowel op droge als op vochtige ondergrond toepasbaar, gebruikt dat penetreert in de scheuren van de oude buis. Dit draagt extra bij aan de stabilisering van uw leiding.

Vanwege de hoge chemische resistentie zijn deze edelstaalschalen bijzonder geschikt voor industriële afwateringsnetten. De door Incafin geplaatste schaaldelen bestaan uit een roestvaste en corrosiebestendige mantel en EPDM rubber, twee materialen die al tientallen jaren gebruikt worden bij waterzuiveringsinstallaties.

Edelstaalschalen is een techniek voor rioolrenovatie voor plaatselijke herstellingen. Deze techniek wordt door Incafin® NV zowel voor ronde als voor eivormige profielen toegepast. Oude buizen van allerlei materialen zijn geschikt voor deze renovatietechniek. Riolen met ronde profielen tot DN 1200 kunnen door middel van een edelstaalschaal in zijn oorspronkelijke toestand gebracht worden, eivormige profielen tot DN 1200/1800

Edelstaalschalen

Edelstaalschalen

Edelstaalschalen