Putrenovatie

Incaline, een synthetische vezelversterkte solvent vrije epoxy, is een eigen ontwikkeling van Incafin® NV. Deze lining heeft al meer dan 20 jaar zijn degelijkheid bewezen als volwaardige techniek voor putrenovatie (rioolrenovatie). Het Incaline-liningsysteem is niet gevoelig voor vocht, heeft een hoge weerstand tegen uitwendige waterdruk en heeft een goede chemische weerstand.

Dit maakt dat dit systeem perfect toepasbaar is in rioleringssystemen en waterzuiveringsinstallaties. Incaline wordt niet alleen toegepast voor het renoveren van rioleringssystemen, maar ook in nieuwbouwprojecten met een risico op aantasting door chemicaliën ondermeer (biogeen) zwavelzuur.

Gescheiden rioleringsstelsels, waar de concentraties hoger zijn omdat er geen verdunningen meer optreedt door het hemelwater, kunnen op voorhand beschermd worden met Incaline. De meerkost voor het aanbrengen van Incaline op nieuwe constructies is minimaal tegenover de kostprijs van het totale project, maar verlengt de levensduur significant.

Putrenovatie

Putrenovatie