Rioolbeleid ondermaats

Incafin wijst op slechte staat riolenstelsel

Onze riolen hebben een houdbaarheidsdatum van ongeveer 50 jaar na aanleg. Het goed onderhouden en beheren van het rioleringsstelsel moet daarbij een kerntaak zijn van onze overheid. Incafin, specialist in oppervlaktebehandeling  en bescherming tegen corrosie, betreurt dat er vaak pas wordt ingegrepen waneer de leiding is ingestort.

Men denkt dan meestal aan vervanging in plaats van aan renovatie.

Incafin: “Een duurzame herstellings- of renovatiemethode, rioolrenovatie,  is zeker mogelijk. Jammergenoeg moeten wij vaststellen dat momenteel visie en moed ontbreken bij onze beleidsmakers om onze kostbare riolen te onderhouden en te renoveren. Bij een goed onderhoud worden enerzijds alle leidingen periodiek gereinigd en vrijgemaakt van slib, zodat een goede doorstroming van het afvalwater gegarandeerd is en anderzijds wordt infiltratie van afvalwater naar de bodem vermeden. Onze riolen zijn er soms zo erg aan toe dat reiniging niet meer mogelijk is, omdat enkel het aanwezige slib de riool nog overeind houdt.

Conclusie: de kosten moeten toch worden gemaakt en de kosten voor herstel zijn vele hoger dan wanneer men preventief en frequent de leiding zou onderhouden. Het beleid focust op ‘oplapwerk’ en kijkt dus enkel naar de korte termijn. De houding van de overheid is dan ook onbegrijpelijk wanneer men weet dat Europa heeft bepaald dat tegen 2015 het water in de waterlopen van goede kwaliteit moet zijn.”

Lees origineel artikel