Kousrelining met glasvezelkous, technisch de beste keuze voor uw rioolrenovatie.

Bij het toepassen van kousrelining als rioolrenovatietechniek wordt gebruik gemaakt van specifiek ontworpen materialen. Om zicht te kunnen krijgen op de mogelijkheden hiervan, maken we hieronder de vergelijking van de conventioneel gekende materialen, en de nieuwe.

De gebruikte materialen voor rioolrenovatie die we hier vergelijken, zijn een naaldviltkous en glasvezelkous ten opzichte van een polymeerversterkt beton. De tabel hieronder geeft een weergave van een aantal belangrijke fysische parameters die de materialen hebben

tabeljan

Wat betekent dit nu praktisch? We nemen hiervoor een voorbeeld van een oude rioleringsbuis DN400, die enkel met waterdruk belast wordt. De wanddikte van de kous die voor de renovatie moet dienen, is dus afhankelijk van het gebruikte materiaal.

Grafiek 1 geeft weer hoe deze evolueert. Concreet betekent dit dat bij een grondwaterdruk van 5 meter, een betonlaag van 10,5mm zou gezet moeten worden, een naaldviltkous een dikte van 7,6mm zou moeten hebben en een glasvezelliner slechts 4,6mm.

wanddikte

Deze wanddikte heeft dus een invloed op de hydraulische restcapaciteit van de leiding ook, maar dit is niet het enige, materiaalkosten, uithardingstijden, en de ecologische voetafdruk zullen dalen bij het toepassen van de nieuwe producten. De gebruikte renovatiematerialen zijn tevens veel hoger in resistentie tegen corrosie dan de conventionele producten, hierdoor wordt de levensduur van de renovatie significant verhoogd. Indien een project bekeken wordt over een lange periode, is rioolrenovatie significant goedkoper, zoals bewezen in de studie van PCI groep, dd.31.12.2007.