Rioleringsbescherming Incaline bewijst haar duurzaamheid

“Investeer in kwaliteit”

Het beschermen van rioleringsinfrastructuur is een absolute must om op lange termijn te kunnen blijven genieten van een optimaal functionerend afwateringsstelsel. In dat kader is het van groot belang te kiezen voor duurzame producten die hun hoge kwaliteitsniveau voortdurend bewijzen en ook aan strenge normeringen voldoen.

Incaline van Incafin voldoet aan die voorwaarden. Het beste bewijs daarvan is een onlangs uitgevoerd beproevingsverslag door een onafhankelijk labo: 23 jaar na de oplevering van een project in Eeklo is de treksterkte van de oplossing nog altijd ruim dubbel zo hoog als de vooropgestelde norm.

Incaline is een solventvrije vezelversterkte epoxylining die werd ontwikkeld voor het duurzaam beschermen van rioleringsstelsels. De KIWA-gecertificeerde pasta wordt aangebracht op leidingen, inspectieputten, collectoren, pompstations, pompkamers, gemalen, waterzuiveringsstations en bergbezinkbassins. Het product is uitermate geschikt om te gebruiken op vochtige ondergronden, met behoud van alle fysische en chemische eigenschappen. Incaline voldoet volledig aan de beschrijving overeenkomstig het Standaardbestek 250 en de aanvullende bepalingen van Aquafin. 

Resultaten

In augustus 1991 werd deze bescherming, op vraag van de gemeente Eeklo toegepast op de rioleringsinfrastructuur in de Sint-Jansdreef. Eind maart van dit jaar voerde Labo Devlieger uit Knokke-Heist op vraag van producent Incafin op deze infrastructuur vier trekproeven uit om 23 jaar na de plaatsing de performantie van deze lining aan een strenge test te onderwerpen.

De resultaten van de tests zijn indrukwekkend. De hechting van het systeem overtreft de samenhang van de ondergrond. Terwijl de minimum vereiste hechtsterkte 2 MPa bedraagt, bedraagt de gemiddelde treksterkte (N/mm.) van de vier proeven nog altijd 4,375 MPa. 

Troeven

Het visitekaartje dat Incaline kan voorleggen, oogt indrukwekkend. Het product geniet een productcertificaat en dat is allerminst toevallig. Het is gecertificeerd op toepasbaarheid voor minerale ondergronden in afvalwater. Incaline is resistent tegen hoge waterdrukken en werd al verschillende keren met positieve resultaten getest op veroudering. Het hardt traag uit onder water, wat zorgt voor een betere chemische en mechanische verankering met de ondergrond. Incafin biedt een tienjarige aannemersgarantie op constructies die behandeld zijn met Incaline. “Zonder onze lining is een dergelijke lange levensduur voor riolering uitgesloten. Naast nieuwe constructies leent deze lining zich uiteraard ook prima voor bestaande, eventueel aangetaste rioleringsproducten”, beklemtoont Vincent Coolsaet, zaakvoerder van Incafin.

Investeren in kwaliteit

Incaline is een schoolvoorbeeld van investeren in duurzame kwaliteit. Zeker voor rioleringsstelsels, die verschillende tientallen jaren moeten garant staan voor een perfecte afwatering, is een behandeling met een uiterst performant beschermingsproduct van kapitaal belang.

“De prijs voor het bekleden van inspectieputten, leidingen en andere rioleringscomponenten bedraagt meestal minder dan 1% van de totale investering

in een rioleringsproject. Die ene procent is evenwel van doorslaggevend belang voor de duurzaamheid van de riolering. Net daarom is het ten zeerste aangeraden te kiezen voor de beste oplossing, voor een product dat zijn kwaliteit al langer dan een kwarteeuw bewijst. Bovendien is dit product een exclusief Belgisch fabricaat, dat door onze eigen mensen wordt geproduceerd en geplaatst. In combinatie met het hoge serviceniveau van een lokaal bedrijf is er geen enkele reden om te kiezen voor een eventuele goedkopere oplossing die niet gecertificeerd is en niet dezelfde adelbrieven kan voorleggen”, somt Vincent Coolsaet de troeven van Incaline op.

Kostenbesparing

Riolerings- en waterzuiveringsspecialisten in binnen- en buitenland zijn er al langer van overtuigd dat bij de renovatie van rioleringen duurzame bescherming de enige oplossing op lange termijn is. Om die reden worden solventvrije epoxyharsen internationaal steeds meer toegepast. Deze producten zijn namelijk vochtongevoelig en geven tijdens de verwerking ook weinig geur vrij. Door die unieke eigenschappen zijn ze perfect toepasbaar in rioleringssystemen en waterzuiveringsinstallaties. “Door preventief deze systemen te onderhouden, kan men torenhoge herstelkosten vermijden. Een dergelijke behandeling vermijdt bovendien bodemverontreiniging

omdat het afvalwater geen kans krijgt in de bodem te sijpelen. Meer dan ooit moet Belgi. werk maken van een daadkrachtig rioleringsbeleid, zodat de toestand van onze ondergrondse afwateringsinfrastructuur niet verder achteruit gaat. Bij de uitwerking

van een duurzaam rioolbeheer moet daarom aandacht worden besteed aan renovatietechnieken. Bescherming van inspectieputten is een cruciale factor in dat verhaal, omdat inspectieputten de zwakste schakel van het rioleringsnet vormen. Zeker nu geopteerd wordt voor gescheiden rioleringsstelsels, waar de concentraties van afvalwater hoger zijn omdat er geen verdunningen meer optreden door het hemelwater, is het van primordiaal belang deze op voorhand te beschermen.”

Incafin is een Vlaams bedrijf dat al meer dan 25 jaar beschermingsproducten vervaardigt en aanbrengt. Die producten zorgen voor een aanzienlijke verlenging van de duurzaamheid van bouwconstructies, zowel in staal als in beton. Zaakvoerder Vincent Coolsaet is al jarenlang een vurig pleitbezorger van een doordacht rioleringsbeleid. “Net zoals elke andere constructie vergt een riool onderhoud. Gebeurt dat niet, dan dreigen instortingen en verzakkingen, waardoor de herstelfactuur gigantisch kan oplopen. Door innovatieve methoden voor rioolrenovatie kan deze problematiek voor een groot deel worden opgelost, waardoor zowel de overheid als eigenaars van private rioleringen enorme besparingen kunnen realiseren”, besluit hij. - LVDB

Bekijk hier het originele artikel.