Ecologisch en eerlijk aanbesteden is een must

‘Nood aan een duidelijke visie inzake rioolbeleid’ "

Ecologisch en eerlijk aanbesteden is een must"

Vincent Coolsaet staat al een aantal jaren op de barricades om de overheid aan te sporen een doordacht rioleringsbeleid te voeren. Als zaakvoerder van INCAFIN leidt hij een onafhankelijk en Vlaams productiebedrijf dat van rioolrenovatie een van zijn stokpaardjes gemaakt heeft. “Er zijn genoeg technieken die momenteel op punt staan om via rioolrenovatie een verlengde levensduur (tot zeventig jaar) te garanderen. We moeten alleen dringend werk maken van een mentaliteitswijziging omtrent onze visie op aanbesteden en de manier waarop we omgaan met onze ondergrondse infrastructuur.”

GEBREK AAN KENNIS

de staat van onze riolering een tikkende tijdbom is, wordt meer en meer duidelijk. Riolen zijn – ondanks een inhaaloperatie die enkele jaren geleden werd opgestart – oud en amper onderhouden. Vooral in de steden is het probleem groot en moeten de mouwen opgestroopt worden. In tijden van crisis is het juist aanwenden van de beschikbare middelen meer dan ooit een noodzaak. “Rioolrenovatie is vaak veel goedkoper dan het riool uit te graven en te vervangen,” duidt Coolsaet. “Onwetendheid over de talrijke voordelen die rioolrenovatie kan bieden, leidt soms tot foutieve en duurdere oplossingen.” Coolsaet pleit dan ook voor een meer doordachte vorm van aanbesteden, waarbij de personen die moeten oordelen over een complexe materie als rioolbeheer een zo goed mogelijk beeld krijgen van de situatie en de mogelijke oplossingen die voorhanden zijn en dat zij daar ook de nodige kennis voor bezitten. “Vaak wordt door opdrachtgevers en aannemers bewust niet het juiste voorstel gemaakt, puur en alleen om de prijs zo laag mogelijk te houden. Dit is in tegenspraak met ecologisch aanbesteden, waar duurzaamheid (de ecologische voetafdruk) bij rioolrenovatieprojecten een ‘must’ zou moeten zijn. Dit komt omdat er weinig of geen specifieke voorwaarden gesteld worden omtrent het indienen van dossiers. Wij pleiten er dan ook voor dat er binnen de rioolbeheerders en andere intercommunales in Vlaanderen ..n duidelijke bestekbepaling wordt toegepast. Het toepassen van parameters die bijdragen aan de ecologie en duurzaamheid van ons rioleringsstelsel zou mede bepalend moeten zijn voor het al dan niet gunnen van een rioolrenovatieproject. De aannemer krijgt als het ware een ‘bonus’ wanneer hij hier rekening mee houdt. Het is taboe om enkel op basis van de laagste prijs een project te gunnen in tijden waar men de mond vol heeft over duurzaamheid en ecologie,” vervolgt Coolsaet.

GIGANTISCHE EVOLUTIE

Bij INCAFIN stelt men zich vaker de vraag waarom beleidsverantwoordelijken de boot afhouden om nog veel meer te renoveren. “Vaak zijn termen als ‘duurzaamheid’ en ‘ecologisch’ holle begrippen waarmee men te pas en te onpas schermt. Wanneer men hier echt rekening mee wil houden, kan men niet meer om rioolrenovatietechnieken heen,” aldus Coolsaet. “Producten die bij renovatie toegepast worden, hebben een zeer grote evolutie doorgemaakt. De ecologische afdruk van een renovatie is vele malen kleiner dan die van een nieuwbouw en uiteraard goedkoper. En dan spreken we nog niet over het vermijden van verkeers- en milieuhinder en economische schade door grootschalige werken,” besluit Vincent Coolsaet.

SAMENWERKING OP ALLE VLAKKEN

Om tot een coherent en gezond rioleringsbeleid te komen, zijn er een aantal factoren nodig. “Het gebrek aan visie en moed bij onze beleidsmakers moet er dringend uit,” gaat Coolsaet verder. “Alleen denken in functie van oplapwerk van onze rioleringen is absoluut geen optie meer, zeker ook binnen de optiek dat Europa heeft bepaald dat het water in de waterlopen tegen 2015 van goede kwaliteit moet zijn.” Coolsaet en INCAFIN pleiten daarom voor een samenwerking op alle vlakken. “Niet alleen op het niveau van ons eigen rioolbeleid mogen we best wat meer op lange termijn denken, maar ook op Europees gebied is er nood aan een duidelijke langere termijnvisie,” vindt Coolsaet. “Onze steeds complexere ondergrondse structuren vragen om een doordacht beheer, en daar moet volop op ingezet worden. Qua kosten, zekerheid en levensduur biedt rioolrenovatie dikwijls de beste oplossing. Daarbovenop kan gesteld worden dat ecologie en duurzaamheid in dit opzicht geen holle begrippen meer zijn,” beklemtoont Coolsaet.

Origineel artikel hier