Toepassingen in chemie - Vloeistofdichte vloer

Vloeistofdichte vloer ( laad - en losplaatsen) moeten naast het aspect van vloeistofdichtheid eveneens voldoen aan hoge mechanische eisen. De absorptie van vloeistoffen (chemische stoffen ) waaraan de bescherming tegen corrosie, betonbescherming ( betoncoating) moet weerstaan is een bepalende factor voor de vloeistofdichtheid en de waterdichtheid die moet worden gegarandeerd om bodemverontreiniging te voorkomen. Bij het ontwerp van laad - en losplaatsen mag de mechanische belasting van vrachtwagens daarbij niet uit het oog worden verloren.

Bij het ontwerp van een laad-en losplaats dient deze piste af te hellen naar een opvanggreppel die leidt naar een opvangput met KWS - afscheider. Deze piste dient geconstrueerd te worden onder toezicht van een milieudeskundige.
Een goede blijvende hechting van de aangebrachte bescherming tegen corrosie op de ondergrond is van groot belang en zal mede de duurzaamheid van uw corrosiebescherming bepalen. De uitzettingscoëfficiënt onder wisselende temperaturen moet minimaal zijn om hieraan te voldoen. De slijtvastheid is mede een parameter waarmee moet rekening gehouden worden om de blijvende vloeistofdichtheid te kunnen garanderen.

Een attest van vloeistofdichtheid door een onafhankelijk bureau kan na applicatie worden afgeleverd. Dit attest is gebaseerd op een technische beproeving na plaatsing. De testen worden uitgevoerd door een daarvoor erkend labo en geformaliseerd door een deskundige. Dit attest kan gebruikt worden bij controles uitgevoerd door de overheid .

Foto's
Laad - en losplaatsen