Inrichting en sanering van tankparken


""

INCALINE ®, PRODUCTGECERTIFIËERD!

Sinds maart 2005 is het product INCALINE ®, een solventvrij vezelversterkt epoxy systeem, KIWA - productgecertifiëerd.
Deze productcertificatie is tot stand gekomen nadat dit harssysteem een grondige testprocedure had doorlopen.
INCALINE ®, is een niet cement gebonden systeem en heeft om deze reden een hoge chemische weerstand. De technische eigenschappen van dit product, met name de hechtsterkte op beton en de impactsterkte zijn zeer hoog. Het grote voordeel van dit vezelversterkt harssysteem is dat men de betonbekleding kan toepassen op vochtige ondergrond met behoud van de technische eigenschappen.
Testdata zijn op aanvraag verkrijgbaar.

INRICHTING EN SANERING VAN TANKPARKEN

""INCAFIN-TRICYCLON N.V. biedt u als producent en aannemer een totaaloplossing voor het vloeistofdicht maken en het beschermen van inkuipingen , laad– en losplaatsen voor de opslag van gevaarlijke stoffen , chemicaliën en brandstoffen. De strenger wordende milieuwetgeving vereist dat gevaarlijke stoffen niet meer in het milieu kunnen terechtkomen. Enkel preventieve maatregelen zorgen ervoor dat dure bodemsaneringen uit blijven.

Oliemaatschappijen en industriële bedrijven in diverse sectoren behoren tot onze klanten.

Ons gespecialiseerd team zorgt ervoor dat u als bedrijf op termijn kan blijven functioneren. Rekening houdend met uw specifieke wensen bieden wij u de meest geschikte oplossing aan. Er wordt een attest van vloeistofdichtheid afgeleverd nadat wij de werken hebben uitgevoerd.

Wij werken volgens een vast tarief naargelang de opdracht en uw specifieke wensen . In uitzonderlijke gevallen is vooraf geen correcte inschatting te geven van de te leveren prestaties. Voor deze opdrachten wordt een prijs vastgelegd op regiebasis. Gevallen, waar vooraf door ons bepaalde voorbereidingen moeten genomen worden als zijnde het dichten van barsten dmv polyurethaanhars of het vooraf plaatselijk egaliseren van betonconstructies, kunnen onder het regietarief worden verrekend.

Referenties

 • ESSO
 • BRANDSTOFFEN WYNANTS
 • OLEON
 • TROPICANA
 • INDAVER
 • ZUID—CHEMIE
 • GENCOR

toepassingen incaline®:

 • Tankparken
 • Laad– en losplaatsen
 • Opslagtanks in beton en staal
 • Afvoergoten
 • Waterzuiverings- stations
 • Verzamelbekkens
 • Rioleringssystemen

 

"" INCALINE ®, uw blijvende betonbescherming in regel met de milieuwetgeving!

Incaline is kiwa Gecertifieerd

Oliemaatschappijen en industriële bedrijven in diverse sectoren behoren tot onze klanten.

Ons gespecialiseerd team zorgt ervoor dat u als bedrijf op termijn kan blijven functioneren. Rekening houdend met uw specifieke wensen bieden wij u de meest geschikte oplossing aan. Er wordt een attest van vloeistofdichtheid afgeleverd nadat wij de werken hebben uitgevoerd.

Wij werken volgens een vast tarief naargelang de opdracht en uw specifieke wensen . In uitzonderlijke gevallen is vooraf geen correcte inschatting te geven van de te leveren prestaties. Voor deze opdrachten wordt een prijs vastgelegd op regiebasis. Gevallen, waar vooraf door ons bepaalde voorbereidingen moeten genomen worden als zijnde het dichten van barsten dmv polyurethaanhars of het vooraf plaatselijk egaliseren van betonconstructies, kunnen onder het regietarief worden verrekend.