Beschermingssystemen op minerale ondergrond ten behoeve van afvalwatertoepassingen

 

Nummer K26614/01 Vervangt --
Uitgegeven 2005-03-01 D.d. --


Productcertificaat

Beschermingssystemen op minerale ondergrond ten behoeve van afvalwatertoepassingenOp grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door


Incafin N.V.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die
voorzien zij van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering
geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn
BRL-K19006 "Beschermingssystemen op minerale ondergrond ten behoeve
van afvalwatertoepassingen".


""

ing. B. Meekma
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor
productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 1 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 2/3
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH

Telefoon 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail certif@kiwa.nl
internet www.kiwa.nl
""

Onderneming
Incafin-Tricyclon N.V.
Iepersestraat 59
B-8500 KORTRIJK
Telefoon 0032-0567 759 81
Fax 0032-0567 759 81
E-mail info@incafin.com
Internet www.incafin.com

Nummer K26614/01 Vervangt --
Uitgegeven 2005-03-01 D.d. --

Beschermingssystemen op minerale ondergrond ten behoeve van afvalwatertoepassingen

PRODUCTSPECIFICATIE

Beschermingssystemen op minerale ondergrond ten behoeve van
afvalwatertoepassingen conform BRL-K19006.

Dit certificaat heeft betrekking op de volgende producten:
- Incaline - vezelversterkte soventvrije epoxyhars.
Vochtige ondergrond:
- aardvochtige ondergrond.


TOEPASSING EN GEBRUIK

Het product is geschikt om toegepast te worden als beschermingssysteem in afvalwaterinstallatie met een maximale bedrijfstemperatuur
van 35&grad;C.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keurmerk.

Plaats van het merk:
De producten worden op verpakking gemerkt.

Verplichte aanduidingen:
KIWA K26614
- houdbaarheidsdatum.
- wettelijk vereiste informatie.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
1.1 gelevers is wat is overeengekomen.
1.2 het merk en wijze van merken juist zijn.
1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
2.1 Incafin-Tricylon N.V. te Kortrijk en zo nodig met:
2.2 Kiwa N.V.

3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl