Rioolrenovatietechnieken

technieken rioolrenovatie

INCAFIN

Totaalrenovatie van uw rioleringsnet

Rioolsanering, van huisaansluiting tot riooldeksel

1.Sanering d.m.v kousrelining

Zeker , schoon , snel en economisch

Ronde -,ei en speciale profielen

 • Epoxyhars gedrenkte liners van polyesternaaldvilt ( DN 100 – tot DN 400)
 • Hoogwaardige en beproefde componenten die het milieu niet belasten
 • Afhankelijk van profieleis , een op maat geprepareerde lining met waterdichte folie aan de buitenkant
 • Toepasbaar en uitharding zowel bij omgevings omgevingstemperatuur als d.m.v warmwatermethode voor snellere uitharding.
 • Liner op fabriek op maat vervaardigd en onder vacuüm in het epoxyhars gedrenkt ( garantie op lekdichtheid v.h eindproduct).
 • Lining wordt volgend inversiemethode i.d rioleringsbuis ingevoerd.
 • Bij rioleringsbuizen van geringe omvang wordt de liner met behulp van druktrommel ingevoerd.
 • Liner wordt over de gehele lengte in de riool geplaatst en tegen de buiswand gedrukt.
 • Uitharding bij opmgevingstemperatuur of door toevoeging van warmte
 • Huisaansluitingen worden met freesrobot weer geopend en naar wen wens aan de liner vastgemaakt.

VOORDELEN :
- min. afname van dwarsdoorsnede
- voortreffelijke hydraulische eigenschappen met garantie op vloeistofdichtheid 

2. Renovatie d.m.v kunststofbuizen

Ronde -,ei en speciale profielen

 • HDPE buizen wanneer plaatselijke herstellingen geen optie zijn
 • Economische oplossing wanneer verschillende schadebeelden aanwezig zijn
 • Optimalistatie van hydraulische eigenschappen door gladde binnenwand

VOORDELEN :
- extreem slijtvast
- zeer goede resistentie tegen corrosie en chemische stoffen
- uitstekende doorstroomeigenschappen
- snelle en efficiënte installatie.
RESULTAAT Een nieuw buisoppervlak op een oud trac tracé

4. Lokale herstelling met robot

  • Open maken van huisaansluitingen na re re-lining
 • Voor het frezen ( trillingsvrij ! ), injecteren van diameters DN 200 – DN 800
 • Voor flexibele herstellingen van defecte inlaten met epoxymortel
 • Verwijderen van obstakels, dichten scheuren.

3. Dichten van buisverbindingen van huisaansluiting tot riooldeksel

 • Onmiddellijke afdichting van niet sluitende buisverbindingen d.m.v injectie ( PUR –hars of gel gel-injectie ( methacrylbasis methacrylbasis))
 • Toepasbaar voor diameters van DN 150 – DN 3000. Opmerking : Testproc Testprocédure na uitvoering dure volgens DIN 1610.

Dichten van buisverbindingen van huisaansluiting tot riooldeksel
Renovatie door middel van kunststofbuizenLokale herstelling met robotSanering d.m.v kousrelining

Van hoofdleiding tot in particuliere woningSanering d.m.v kousreliningPlaatselijke herstelling met edelstaalschalenSpoelmethode5.Renovatie door “spoelmethode spoelmethode”

 • Na gedeeltelijke afsluiting van de leiding wordt de leiding gevuld met een tweecomponenten silicaatoplossing .
 • Voor moeilijk bereikbare plaatsen ; onder grote gebouwen (kamers en volledige rioolnetten). Eveneens toepasselijk onder vloerplaten en keldervloeren

Voordelen:
toepasselijk daar waar andere systemen door gebrek aan ruimte niet kunnen worden ingezet. Geen verdere uitspoeling van beddingmateriaal!
Resultaat:
Gegarandeerde lekdichtheid tot in het kleinste hoekje!

Opmerking:
Deze techniek biedt GEEN oplossing tegen corrosie !!
Toepassingen:
afwateringsnet van tankstations, garages, raffinaderijen, luchthavens … enz.

6.Plaatselijke herstelling met edelstaalschalen.

(zuurbestendige chroomnikkel staallegering)

 • Gegarandeerde hechting op bestaande wand d.m.v epoxyhars dat infiltreert in de bestaande buis.
 • Toepasbaar in iedere soort buis.
 • Hoge chemische weerstand (bijzonder geschikt voor industriële afvalwateringsnetten afvalwateringsnetten)
 • Toepasbaar tot DN 1200 (rond)
 • Eiprofiel tot 1200/1800
 • Voor oude buizen van ieder materiaal
 • Geschikt voor alle riool -en afvalwater (lekken, scheuren)

Voordelen:
- effectieve afdichting van de buis herstel van stabiliteit ( bij vervorming van de dwarsdoorsnede van de buis).

De stabiliteit verhoogd met gemiddeld een factor van 1,5 t.o.v een intacte nieuwe buis !

7. Hervoegen gemetste constructies8. Renovatie met solventvrij vezelversterkte EP EP- lining

 • Voor het bekleden en saneren van mantoegankelijke rioleringssystemen.( beton, steen en metselwerk)
 • Als corrosiebescherming en structurele bekleding
 • Hoge weerstand tegen inwendige en uitwendige waterdruk
 • Hoge mechanische eigenschappen

Renovatie met solventvrij vezelversterkt EP EP-liningInjecteren met PUR PUR-harsen in combinatie met Incaline ® voor het duurzaam herstellen van naden en barsten

Bekleden van inspectieputten9.Gelinjectie

 • Saneringsmethode voor het dichten van buisverbindingen d.m.v tweecomponeneten methacrylhars (vrij van arcrylamide en formaldehyde)
 • Toepasbaar in diameters van DN 150 – DN 3000
 • Door gebruik van speciale packers wordt het materiaal aanzienlijk gereduceerd in tegenstelling tot de conventionele packers

Voordelen:
op korte termijn mogelijk lekkage te dichten
- controle op verbruik door de moderne technologie. technologie.
- toepasbaar in nagenoeg alle diameters

GelinjectieComplete service voor besturen en industrie.

1.Inventarisatie van huisaansluiting en grondleiding

 • Optische inspectie met behulp van moderne robotcamera robotcamera’s
 • Lekdichtheidsinspectie met lucht of water,zowel bij afzonderlijke buisverbindingen als bij het hele leidingsysteem en aangrenzende aftakkingen in het net.
 • Lekdichtheidsinspectie van alle putten op het perceel
 • Lokalisatie van alle leidingen

2. Documentatie van bestand tot toestand

 • Fotodocumentatie van de optische inspectieFotodocumentatie inspectie
 • Opstellen van een inventarislijst en een plan van aanpak
 • Onderbouwde documentatie van de toestand waarin het bouwwerk verkeert en de vastgestelde schade
 • Opmerking: Putsanering wordt individueel bekeken en andere technieken zoals de “spoelmethode” kunnen worden overwogen ingeval van diverse lekkages in de inspectieputten.

3. Het uitwerken van een saneringsconcept.

 • Aan de hand van gedocumenteerde schade wordt een technisch en economisch saneringsplan uitgewerkt.
 • Het door ons aangeboden spectrum aan moderne saneringstechnieken wordt in overleg besproken met de opdrachtgever waaruit de keuze voor sanering wordt vastgelegd.