Zelfs staal en beton hebben niet het eeuwige leven

Vincent Coolsaet, Incafin

"Zelfs staal en beton hebben niet het eeuwige leven"

Pompstations, tankparken, laad- en losplaatsen, opslagtanks, afvoergoten en vloerplaten, waterzuiveringsstations, verzamelbekkens, opvangbakken, rioleringssystemen,... al deze installaties houden een potentieel risico voor bodemverontreiniging in. De overheid stelt dan ook strenge vereisten.

Vincent Coolsaet is managing director van Incafin nv, een bedrijf gespecialiseerd in waterdichting, betonrenovatie en corrosiebescherming. Hij vertelt waarom een gegarandeerde vloeistofdichtheid zo belangrijk is.

Vincent Coolsaet: "Veel mensen denken dat betonconstructies vrijwel onverwoestbaar zijn. Niets is minder waar Staal en beton worden aangetast door corrosie onder invloed van bepaalde chemicaliën. Onder meer biogene zwavelzuuraantasting maakt beton poreus. We hebben het in de praktijk al meegemaakt dat een betonvloer in een pompstation reeds na vier jaar was beschadigd."

V.M.: Naast de ecologische overwegingen en de wettelijke verplich¬tingen, zit er dus ook een economische kant aan het verhaal. Vincent Coolsaet "Absoluut mits de juiste bescherming kan dezelfde installatie gemakkelijk tot 50 jaar meegaan! En dan heb ik het nog niet over de bijkomende kosten die gepaard gaan met een beschadiging: uitbraakkosten. afvoeren en saneren van het puin. nieuwe voorzieningen aanbrengen,... Voor commerciële en industriële installaties s bovendien de productiviteit van groot belang. Elke dag stilstand betekent een verlies aan rendabiliteit Ook hier gaan ecologie en economie dus hand in hand."

V.M.: Uw onderneming opteert voor een solventvrije en vezelversterkte epoxylining. Wat zijn de voordelen van dit product?

"20 jaar geleden ontwikkelden wij inderdaad Incaline. Bij de heraanleg van de Antwerpse Ring hebben we dit product toegepast op tal van rioolbuizen met een diameter van twee meter. Incaline is een lining. die werd ontwik¬keld voor het duurzaam beschermen van rioleringsstelsels. zoals leidingen. inspectieputton, collectoren, pompstations, waterzuiveringsstations, bergbezinkbassins, enzovoort Het is een soort pasta, die kan toegepast worden op vochtige ondergronden."

V.M.: En welke afwerking is er dan nog nodig?

"Geen enkele! Het is een sleutel-op-de-deur oplossing die zowel de voorbehandeling als de bescherming omvat En aangezien wij het product zelf ontwikkelen, kunnen wij een garantie bieden van tien jaar op product en uitvoering."

Jan Jacobs