Toepassingen in chemie - Vloerplaten en afvoergoten

Vloerplaten en afvoergoten zijn het meest onderhevig aan hoge chemische belasting (zuren en basen). Bij hoge temperaturen is het absoluut noodzakelijk dat interne spanningen in de zuurbestendige bekleding minimaal is. De systemen door de NV Incafin® aangeboden zijn rekeninghoudend hiermee geformuleerd. Om een perfecte vloeistofdichtheid op termijn te kunnen garanderen is het toepassen van een glaswapening totaal uitgesloten. Uitvoering met eigen personeel staat mede garant voor een goede uitvoering.

Het is daarom aangewezen om de afvoergoten te voorzien van een monolitische bekleding dat in één geheel is met de vloerplaat. Ten gevolge van de veelal hoge temperatuur van het proceswater heeft men er alle belang bij dat de bekleding niet loskomt en lokaal thermische uitzettingen kunnen worden opgevangen.

Foto's
corrosiebescherming afvoergoten