skip to Main Content

Lokale herstellingen met robot

Geen rioolrenovatie zonder de hulp van een robot.
Wanneer men een rioolrenovatie moet uitvoeren in leidingen met een diameter van DN 100 – DN 800 is een robot onmisbaar.

Een robot is een universeel systeem dat naast het verwijderen van obstakels ( dichtingen, wortelingroei, afzettingen, steenpuin, …) en het dichten van scheuren het aangewezen instrument is:
• voor het openen en aanwerken van huisaansluitingen in kleine diameters ;
• het aanwerken van moffen;
• bij het renoveren van rioolstrengen, aansluitingen
• het openen van de kous aan de bovenzijde in een inspectieput.

Bij het plaatsen van hoedjes waarbij de huisaansluitingen met de hoofdriool moet verbonden worden na de rioolrenovatie, wordt door Incafin® NV eveneens gebruik gemaakt van een robot.

Back To Top