Ga naar hoofdinhoud

Missie en visie

Missie

Het is onze missie om de levensduur van constructies in beton, staal en metselwerk te verlengen ten behoeve van de (afval) waterindustrie, de industrie en de biogasindustrie. Het is ons doel om de ecologische voetafdruk, het verbruik van grondstoffen, zoveel mogelijk te beperken. Duurzaamheid en ecologie zijn onze kernwaarden omdat wij ervan overtuigd zijn dat het noodzakelijk is bewust te leven als het gaat om milieuaspecten. Zo kunnen we de aarde goed doorgeven aan de generaties die na ons komen.

Visie

Onze visie bestaat erin duurzamere constructies te bouwen door het aanbrengen van hoog kwalitatieve synthetische kunststofbeschermingen. Het aanbrengen van deze producten op staal en beton zorgen voor een langere levensduur van deze constructies. Hierdoor ontstaat minder CO2  omdat deze constructies minder snel opnieuw moeten worden gebouwd en daardoor minder grondstoffen moeten worden verbruikt.  Zo leven wij in een schonere en betere wereld.

Back To Top