skip to Main Content

Kwaliteit

Incafin nv wil altijd kwaliteit leveren. Dat we kwaliteit leveren, zowel als het gaat om het product als de uitvoering van werkzaamheden, zijn we van overtuigd. Dit willen we ook aantoonbaar maken door naast de perfecte product eigenschappen en bestaande certificeringen onze certificeringen uit te breiden.

Incafin nv is een onderneming die behoort bij Kwakernaak Holding B.V.
Kwakernaak Holding heeft meerdere werkmaatschappijen. Deze beschikken over de nodige certificeringen op het gebied van ISO, veiligheid, milieu, CO2 en diverse BRL (beoordelingsrichtlijn) certificaten. Naast deze certificaten is er de hoogste trede behaald voor de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO).

In 2021 worden diverse certificeringen ondergebracht onder de holding. Dit houdt in dat alle werkmaatschappijen hierin geïntegreerd worden. De BRL certificeringen blijven wel per werkmaatschappij bestaan.

Voor Incafin nv zal in 2021 ook de BRL K19004 worden gecertificeerd, waarbij er een extra kwaliteitsborging is voor de uit te voeren applicaties van beschermingswerken op minerale ondergronden. Incafin nv is voor het product Incaline reeds in het bezit van het productcertificaat BRL-K19006.

Back To Top