Ga naar hoofdinhoud

Incaline®

Het product voor beton,- metselwerk, – en staalbescherming

Detergenten, wasproducten en chemische producten tasten onze beton- en staalconstructies aan. Door het aanbrengen van Incaline, een solventvrij synthetisch vezel versterkte epoxy, voorkomt men deze aantasting waardoor een langere levensduur geboden wordt. De unieke technologie biedt een hoge chemische weerstand aan uw constructies en heeft uitzonderlijk hoge mechanische en fysische eigenschappen. Klik hier om de unieke eigenschappen te bekijken.

Incaline® is een solventvrij synthetisch vezel versterkte epoxy dat koud wordt aangebracht – geen risico op blaasvorming heeft ten gevolge van de dampspanning- en wordt aangebracht in een minimum laagdikte van 3 mm.

Het aanbrengen kan zowel op droge als op 100% met water verzadigde oppervlakten en bij een relatieve luchtvochtigheid van > 95% (wat in rioleringen steeds het geval is) zonder afbreuk van de kwaliteit en duurzaamheid.

Incaline® is gegarandeerd gas- en vloeistofdicht waardoor gassen (H2S – dampen) noch vloeistoffen het onderliggend substraat kunnen bereiken en het beton hierdoor niet kan worden aangetast.

Door zijn hoge chemische weerstand, vindt het product zijn toepassingen als corrosiebescherming voor zowel huishoudelijk afvalwater als industrieel afvalwater. De KIWA- product certificatie voor afvalwatertoepassingen, als enige in zijn sector, is uw  garantie op kwaliteit en duurzaamheid. De BRL-K19004, een applicatiecertificatie biedt een garantie na het aanbrengen van Incaline.  Incaline is ongevoelig voor osmose en dit in tegenstelling dat vele andere vezel versterkte systemen.

De zeer goede diëlektrische eigenschappen, is een eigenschap dat in rechtstreeks verband staat met de chemische weerstand, een maatstaf voor de chemische weerstand.

Meer weten over de toepassingsmogelijkheden? Lees hier verder >

Incaline geeft geen krimp.

Eigenschappen door aanwezigheid van synthetische vezel en zijn technische voordelen:

 • Uitstekende hechting op de ondergrond doordat Incaline niet krimp door de afwezigheid van solventen.
 • Hoge structurele eigenschappen- fysische en mechanische eigenschappen (E-modulus, buigsterkte, 3-punts buigproef- hoge slagvastheid);
 • Verhoogde weerstand tegen plastische vervorming;
 • Blijvende verhoogde elasticiteitsmodulus;
 • Verhoogde weerstand tegen kruip;
 • Hechtsterkte op beton hoger dan de treksterkte in het beton. Een chemisch verontreinigde minerale ondergrond heeft geen negatieve invloed op de hecht eigenschappen van de aangebrachte bekleding waardoor het ook op oude constructies kan geplaatst worden (renovatie);
 • Hoge weerstand tegen kristallisatiedrukken bij aanwezigheid van zouten in de ondergrond;
 • Geen waterabsorptie waardoor blijvende hechting op termijn is gegarandeerd (lees duurzaamheid). Dit is niet het geval bij cementgebonden coatings;
 • Hogere weerstand tegen veroudering- bij degradatie na verloop van tijd (eigen aan polymeren)garandeert de vezelmatrix de fysische en mechanische eigenschappen ;
 • Blijvende scheur overbruggende eigenschappen waardoor waterinfiltratie onmogelijk is (vangt zettingen op van het beton);
 • Uitstekende uitzet- en krimpvermogen (vermoeidheidsweerstand) zonder te barsten;
 • Verlaging van interne spanningen in de bekleding waardoor een langere levensduur gegarandeerd kan worden;
 • Hogere weerstand tegen uitwendige waterdruk. Kan een waterdruk zelfstandig opnemen tot 5 Bar ;
 • Biedt weerstand tegen trillingen, auto- en vrachtverkeer.
 • Geen inwendige spanningen na uitharding;
 • Geen problemen met dampspanning (blaasvorming) door verschil in temperatuur met de ondergrond;
 • Gegarandeerde blijvende hechting op de ondergrond, ook bij aanwezigheid van zouten in de ondergrond;

Chroom(VI)- verbindingen zijn carcinogeen en schadelijk voor mens en milieu. Incaline is vrij van Chroom (VI) – verbindingen en voldoet hiermee aan de Europese Richtlijn 2004/37/EG.

Zware metalen zijn toxisch en zijn eveneens schadelijk voor de gezondheid van de mens en zijn omgeving. Zware metalen kunnen doorsijpelen naar de bodem en onze waterhuishouding grondig verontreinigen. Incaline bevat ook geen zware metalen, getest in vast materiaal met ICP-OES (bepaling met behulp van plasma en spectrometer) na microgolf-geassisteerde zuurdigestie.

Het product Incaline® is recent door een onafhankelijk en erkend laboratorium getest op de aanwezigheid van vluchtige organische componenten (VOC). Deze chemische stoffen zijn schadelijk voor het milieu en voor onze gezondheid. Het resultaat is verbluffend: De gemeten waarde bedraagt 0,004 %, wat bijzonder laag is.

Incaline® voldoet ruimschoots aan de Europese Unie directieven en mag dus met recht een milieuvriendelijke en ecologische beton,- staal en metselwerkbescherming genoemd worden!

Wilt u meer informatie? Voor het uitgebreide rapport kunt u contact met ons opnemen.

Incaline® is samengesteld om te voldoen aan de eisen dat milieuregels voldoen aan de ‘Beste Beschikbare Technieken’ (BBT), wat staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.
Steeds wordt rekening gehouden met de ecologie, de milieuaspecten bij de samenstelling van Incaline. Wanneer dit mogelijk is, zich betere grondstof alternatieven aanbieden, wordt de samenstelling geoptimaliseerd, aangepast,  wanneer milieuvriendelijkere grondstoffen kunnen worden toegepast die het economisch en technisch mogelijk maken met steeds het uitgangspunt zijn hoogstaande kwaliteit en duurzaamheid te behouden.

 • Tijdens de verwerking komt geen solvent vrij (solventvrij epoxy) waardoor schadelijke dampen in de omgeving terecht kunnen komen.
 • Er is geen uitloging van schadelijke substanties na uitharding op termijn die de bodem en het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, hiervoor werden testen op uitloging uitgevoerd.

Incaline®: een ecologisch en milieuvriendelijk product!
Incaline mag bijgevolg terecht een ecologisch, milieuvriendelijk product genoemd worden. Het toepassen van Incaline verlaagt de ecologische voetafdruk van constructies omdat de levensduur hierdoor wordt verlengd tot 75 jaar.

Na zijn levensduur kan Incaline® worden vermalen en wordt als restafval beschouwd waardoor het bijgevolg als onderlaag van funderingen kan worden ingezet en een bijdrage levert in het kader van de circulaire economie.

Na plaatsing als vloeistofdichte bekleding kan een attest van vloeistofdichtheid afgeleverd worden door een onafhankelijk laboratorium met een sluitende garantie van 10 jaar, ingedekt door een externe verzekering.

Bovenstaande eigenschappen kunnen aangetoond worden door testdata die steeds op te vragen zijn.

Hier leest u meer over het attest van vloeistofdichtheid.

Sealcoat

Buigmodulus3,6 GPa
HechtingMin. 1,5 N/mm² (breuk beton)
Stootvastheid> 13 KJ/m²
Chemische weerstandGeen verandering (PH 3) Geen verandering (PH 13)
Temperatuursweerstand-40°C tot +150°C
Barcolhardheid> 40
Rek bij breuk> 4%
Densiteit+/- 1,7 g/dm³

Bij de formulatie van Sealcoat® werd gebruik gemaakt van de allerlaatste nieuwe en best beschikbare technologie (BBT). Sealcoat®, toegepast als coating, is een kathodische bescherming voor staal, tegen corrosie als corrosiebescherming, en biedt ook een bescherming tegen corrosie van beton (als beton coating of lining). Dit systeem is ideaal voor het beschermen van industriële vloeren in beton, gewapend of niet alsook voor het beschermen van lekbakken.
Sealcoat® wordt gekenmerkt door zijn hoge chemische weerstand tegen zowel organische als anorganische zuren, alkalische producten en zouten en talrijke oplosmiddelen.
Binnen het gamma heeft Incafin nv zowel de ‘Sealcoat® concrete primer’, de ‘Sealcoat® metal primer’, ‘Sealcoat® VE’ (geformuleerd vinylesterhars) als de ‘Sealcoat® Topcoat’.

Sealcoat® is diffusiedicht. De dampdichtheid van Sealcoat® is zelfs tot drie maal hoger in vergelijking met polyesterhars geformuleerde systemen. Het risico op hydrolyse is eveneens in bestaand bij Sealcoat® in tegenstelling tot polyesterhars.
Sealcoat® heeft een goede impactweerstand en kan bovendien ook mechanisch belast worden zonder dat de oorspronkelijke eigenschappen verloren gaan.
De consequente kwaliteitsgraad waarmee Incafin nv de producten formuleert, met een interne controle op elke productiebatch, biedt een optimale kwaliteitsgarantie. Incafin nv staat ook in voor het leveren van technisch advies na overleg met onze klanten. De nauwe samenwerking met deze klanten -waardoor het juiste advies kan gegeven worden- levert een duurzaam resultaat.

De korte aanbrengtijd gekoppeld aan de snelle uitharding, is een absolute troef en moet het mogelijk maken binnen een beperkte tijdslimiet bouwconstructies te beschermen. Na 1 uur uithardingstijd kan het systeem in gebruik worden genomen met uitzondering van directe hoge chemische en/of mechanische belasting. De doorharding zet zich gedurende de eerste dagen verder, tot een volledige vernetting van het systeem wordt bekomen. Eens voorbij dit stadium kan men Sealcoat® belasten met chemische agentia.
Na applicatie kan een ‘attest van conformiteit van dichtingswerken’ worden afgeleverd voor een periode van vijf jaar.

Download de technische eigenschappen
van Incaline

 

 

Download hier de brochure

Back To Top