Ga naar hoofdinhoud

Herstel- en Reparatiemortels

Incafin nv is exclusief dealer van AkzoNobel reparatie- en herstelmortels in België. In de brochure vind u alle informatie over de producten.

Eigenschappen van de reparatie- en herstelmortels en hun toepassingen

Bij structurele waterdichting is het belangrijk dat de constructie zoveel mogelijk worden hersteld naar zijn oorspronkelijke toestand. Het structureel waterdicht maken moet een oplossing bieden in de kortste tijd met de bedoeling een droge constructie te realiseren. Daarom kunnen deze producten worden toegepast als kelderdichting, tot meer complexere toepassingen, zoals het waterdicht maken van ondergrondse tunnels of vloerplaten die zich beneden de watertafel bevinden zonder risico van het loskomen van de afwerkingslaag door osmotische druk. Sommige producten zijn ook geschikt voor drinkwatertoepassingen.

De belangrijkste factor voor de duurzaamheid van gewapende betonstructuren en betonelementen wordt bepaald door de effectiviteit en de kwaliteit van de bescherming. De bedoeling van een betonbescherming is in eerste instantie de betonwapening tegen corrosie te beschermen in alkalisch milieu en het indringen van producten te vermijden. Chloriden in kusttoepassingen zijn nefast voor beton. Ook hier vinden deze producten hun toepassingen.  Afbraak is duur, niet ecologisch- verhoogd de ecologische voetafdruk  en is tijd- en geldverslindend.

Bij de productie van beton prefab constructies is soms ‘nazorg’ nodig van deze elementen, denken we maar aan kleine gebreken zoals krimpscheuren (eigen aan beton), grintnesten, oppervlakte luchtbelletjes, afgebroken stukjes beton die ontstaan tijdens de transport of verplaatsing. Vanwege de ultrafijne structuur van deze producten zijn deze uitermate geschikt voor de nazorg van het beton daar waar anders deze producten belanden bij het afval. Dit is dan alweer ecologisch niet verantwoord wanneer hiervoor uitstekende oplossingen voorhanden zijn.

Betonconstructies en staalconstructies hebben heel wat te verduren in waterbouwkundige projecten. Hieronder wordt verstaan civiele kunstwerken langs kanalen, rivieren. Denken we maar aan stuwen, sluizen, duikers, waterkeringen, aanlegsteigers, dokken,…enz. Hoge kwaliteits- en duurzaamheidseisen  worden gesteld aan reparatie- en herstelmortels waarbij de producten van Akzo Nobel de oplossing  kan bieden met hun uitgebalanceerde hoogtechnologische systemen. Voor de bescherming van damwanden heeft AkzoNobel een speciaal ontwikkelde coating dat op een roest oppervlak kan worden aangebracht om de levensduur te verlengen en verdere corrosie tegen te gaan.

Betonconstructies voor de opslag van water: gedemineraliseerd water, grondwater, mineraal water, edm… kunnen afhankelijk van hun samenstelling het beton aantasten. Het preventief behandelen van deze vaak grote en dure constructies spaart aanzienlijke kosten uit. Het renoveren van ondergrondse waterreservoirs is soms moeilijk te realiseren omdat vaak productiebedrijven afhankelijk zijn van hun water in het kader van hun continuïteit. Ook hier is de van toepassing. Voorkomen is beter dan genezen.

Geschiedenis: Hoe is men tot de huidige cementtechnologie gekomen?
We gaan terug tot 5600 voor Christus waar een mengeling van rode kalk als cement werd gebruikt en dit voor het eerst in Joegoslavië. De Egyptenaren waren de belangrijkste gebruikers van beton, met gips en kalkhoudende samenstelling, waarmee de piramiden werden gebouwd rond 2600 voor Christus. Voor het eerst is sprake van ‘mortels’, een terminologie die wij hedendaags nog steeds gebruiken.

De Romeinen waren net als de Inca’s ook meesters in architectuur en bouwwerken waarvan hun gebouwen gekenmerkt worden door technische hoogstandjes. Dit waren echte ondernemers die veel aandacht besteed hebben aan de praktische uitvoering. Rome is het voorbeeld van hun bouwkunsten. De boogconstructies en koepels vinden hun oorsprong bij de Romeinen.
Om deze constructies te realiseren hadden zij een mortel ontwikkeld die met een grove steenslag -kiezelachtig en aluinachtig materiaal in de vorm van vulkanisch as dat reageert met calciumhydroxide in aanwezigheid van water- was versterkt. Dit was nodig om hun boogconstructies overeind te houden. Zij noemden het ‘opus caementicium’ wat  ‘beton’ betekend. Dit wordt nog steeds toegepast in onze huidige cementtechnologie en is gekend onder de naam ‘Pozzolana-additieven’. Dit materiaal werd voor het eerst ontdekt in de regio van de Vesuvius. Later werd dit vulkanisch as op andere plaatsen teruggevonden. Dit additief ligt aan de basis van de portlandcementtechnologie.

500 voor Christus bouwden de Grieken aquaducten met een mortellaag van 12 mm dikte voorzien van ‘Pozzolana’- additieven, vandaag gekend als hydraulische mortel.

De basis van beton zoals wij deze nu kennen, is Portlandcement, uitgevonden door de Brit Joseph Aspdin in 1824. Vanwaar deze naam ‘Portlandcement’? Dit additief vertoonde veel gelijkenis met het hoogkwalitatief gesteente afkomstig uit Portland. Hij beschermde dit procedé met een patent dat betrekking heeft op de verbranding van verpulverde kalksteen en klei in een oven bij hoge temperatuur, eigenlijk wat zich afspeelt in vulkanen. Dankzij vulkanen hebben wij een samenstelling van cement en beton met zeer goede eigenschappen.

De daaruit ontstane klinkersteen is dan het grind met gips waardoor opbouwkarakteristieken van de specie onder controle worden gehouden waardoor een poeder ontstaat dat bekend is als OPC (Ordinair Portland Cement).

Akzo Nobel heeft op deze technologie verder gebouwd, en hoe? 1960, de gouden jaren, de ‘golden sixties’ waren een feit. De ontwikkeling van materialen en toevoegstoffen in de bouwsector nam enorm toe. Heel wat ondernemers zagen opportuniteiten en deden aan innovatie zoals we dit nooit gekend hebben en waarvan wij nog steeds in de bouwwereld vandaag van genieten.
Men experimenteerde met microsilica, ook gekend als ‘fumed silica’. Voor het eerst werd in Europa hiermee geëxperimenteerd in 1960, later in 1970 in de Verenigde Staten. Microsilica, wat is dat? Microsillica is amorf of anders gezegd een niet kristallijne vaste stof. Het is een  ultrafijn poeder verzameld als een bijproduct van het silicium en Ferro silicium legeringsproductie en bestaat uit bolvormige deeltjes met een gemiddelde deeltjesdiameter van 150 nanometer. Dit product werd in de jaren 1952 bij de productie als bijproduct voor het vervaardigen van legeringen gewoon in de atmosfeer geblazen. De strengere wetgeving in 1970 liet dit niet meer toe en dit moest worden opgevangen. Deze enorme hoeveelheden bijproduct konden niet gestort worden en er werd gezocht naar toepassingen om dit bijproduct zinvol in te zetten, dit was de voorloper van ‘circulaire economie’ waar we nu de mond vol van hebben en laten uitschijnen dat dit nieuw is, niet dus.

De Noren, Noorwegen, was ons voor en ontdekten dat het toevoegen van microsillica aan Portlandcement gebaseerde beton zeer hoge sterktes teweeg bracht en de porositeit aanzienlijk kan verlagen, dit door zijn fijne structuur die de holtes opvult in beton. Men kan stellen dat het volume van ‘normale’ beton tot 25% holtes kan bevatten. Microsillica is sindsdien een van ’s werelds meest waardevolle en veelzijdige hulpstoffen voor beton en cementachtige producten.

Akzo Nobel ontwikkelde reparatie- en herstelmortels met microsillica en in combinatie met andere technologieën, produceert Akzo Nobel mortels die uitmuntend zijn op het vlak van zijn fysisch- mechanische eigenschappen – door de verdichte structuur dankzij microsillica- ook op het vlak van zijn waterdichtheid. (2 mm van een cement gebaseerde coating in waterdichting is het equivalent van 100 mm beton). In contact met alkalisch water bekomt men een gelstructuur dat beter is dan wanneer enkel Portlandcement wordt gebruikt, een betere verdichting van de matrix. Akzo Nobel gaat nog verder. De juiste water/cementfactor is zeer belangrijk voor het bekomen van goede eigenschappen. Daarom moet het water zolang mogelijk worden vastgehouden in het systeem, mag er geen verdamping zijn van het water omdat dit afbreuk doet aan zijn eigenschappen. Dit kan door toevoeging van thermoplastisch polymeer. Hierdoor wordt vroegtijdig verdampen van het water, nodig voor de goede uitharding uitgesloten, wat ook een positieve invloed heeft op zijn krimp. Cellulose gebaseerde polymeren – met een langere ketenstructuur- zullen bijkomend zorgen voor een chemische binding van het aanwezige water in het systeem. Om de eigenschappen als zijnde de krimp nog beter onder controle te krijgen, om een driedimensionaal systeem te bekomen doorheen de matrix worden microvezeltjes toegevoegd. Geen structuur zonder vezels, denk aan een verf. Ook hier zijn de vezels essentieel om de kwaliteit en duurzaamheid op termijn blijvend te kunnen garanderen. De uitdaging bij de samenstelling van reparatie- en herstelmortels ligt erin dat deze producten enkel hun toepassingen vinden wanneer deze bovendien ook gebruiksvriendelijk zijn, snel uitharden, begrijp snel hun eindeigenschappen bereiken. Dit alles maakt dat de producten van AkzoNobel zich duidelijk onderscheiden.

Klik en bekijk de brochure van AkzoNobel

Back To Top