Ga naar hoofdinhoud

Wie zijn wij?

Incafin is een samenstelling van ‘Inca Finishing Systems’, in het Nederlands Inca afwerkingssystemen (linings, coatings). Inca Finishing Systems nv is oorspronkelijk gestart in 1987 met het waterdicht maken en renoveren van terrassen (balkons), de eerste stap naar waterdichting, en heeft zich al snel gespecialiseerd in de productie en de applicatie van beschermingssystemen voor beton- en staalconstructies, zowel voor bovengrondse als ondergrondse constructies met het doel deze te beschermen tegen corrosie tegen de inwerking van afvalwater en chemische producten waartegen deze constructies niet bestand zijn. De reden van ons bestaan is bouwconstructies hierdoor een langere levensduur geven. Incafin was toen al voor op zijn tijd, oog voor de ecologie en duurzaamheid.

Klanten stuurden alle correspondentie onder de naam ‘Incafin’ een samenstelling van ‘Inca Finishing Systems’. Daarom werd al snel een naamsverandering doorgevoerd, naar het huidige Incafin.

Vanwaar deze oorspronkelijke benaming? Waar heeft Incafin zijn mostaard gehaald?

De Inca’s waren een zeer intelligent en creatief indianenvolk met een zeer rijke cultuur. De Inca’s realiseerden grootschalige bouwwerken, waarvan Machu Picchu (Peru) het bekende voorbeeld is. Ze groeven tunnels door de bergen, lengden terrassen aan in hun ruwe berglandschap en bouwden bruggen over de rivieren, bouwden tempels waarbij zij tevens een bouwtechniek hadden ontwikkeld die wij nog steeds gebruiken voor het bouwen van onze huizen. De muren van stenen gebouwen bestonden uit stenen die zo in elkaar waren gelegd dat cement niet nodig was. (zie foto)

In de strijd met de Spanjaarden, die hen probeerden te veroveren, bleven hun gebouwen door deze bouwtechniek overeind, daar waar de gebouwen van de Spanjaarden sneuvelden. Deze unieke bouwtechniek maakte het verschil omdat gebouwen overeind bleven en bovendien goed bestand waren tegen aardbevingen, in een regio die zeer aardbevingsgevoelig is. Het waren meesters in het aanleggen van irrigatiekanalen, fonteinen, aquaducten en waterleidingen. (zie foto) De Inca’s bouwden baden in hun tempels met waterafvoerkanalen zodat zij hun baden konden ledigen.

Het waren dus bouwexperts en visionairs ‘avant la lettre’. Het waren bovendien zeer goede architecten. De nog steeds bestaande bouwconstructies vanuit de 13de en 14de eeuw bewijzen de kwaliteit en het meesterschap die zij aan de dag legden bij het aanleggen van deze bouwwerken.  ‘Inca’ kon niet ontbreken in de bedrijfsnaam en omdat afwerkingssystemen de corebusiness werd ontstond  de bedrijfsnaam ‘Inca Finishing Systems’. Er steeds vanuit gegaan dat het aanbrengen van beschermingssystemen een ‘vak’ is, ‘meesterschap’ is, zijn wij ervan overtuigd dat het aanbrengen met eigen geschoolde mensen gebeurt om de kwaliteit te kunnen garanderen zowel op het product als op de applicatie. Hierin onderscheidt Incafin zich in zijn branche als producent en leverancier.

Er bestonden in de periode van de Inca’s geen detergenten, chemicaliën e.d.m. die de bouwconstructies konden aantasten. Dit waren toen nog stenen, cement bestond nog niet. (zie foto van riolering in de tijd van toen bij de Inca’s)

De evolutie, de industrialisering heeft ervoor gezorgd dat andere bouwmateralen zijn intrede deden, namelijk beton. Een zeer goed materiaal, doch met zijn beperkingen. De productie van detergenten, chemicaliën en nog tal van andere agressieve producten werden meer en meer gebruikt door de gezinnen en door de opkomende industrie, waardoor onze huidige  afvoersystemen en constructies voor ons afvalwater geen voldoende chemische weerstand bieden en deze constructies zonder een betonbescherming worden aangetast, vandaar de noodzaak een duurzame, kwalitatieve bescherming op deze constructies aan te brengen om deze aantasting te voorkomen.

Incafin gaat nog een stap verder en heeft dus verder gewerkt op wat de Inca’s toen hebben uitgevonden en toegepast, onze bouwconstructies uit beton en staal te beschermen tegen agressieve afvalwaters en de inwerking van chemische producten . Deze materialen hebben voor- en nadelen. Beton, een materiaal dat ter plaatse gestort kan worden en na uitharding bijzonder goede eigenschappen heeft, doch met zijn beperkte corrosieweerstand. Het ontstaan van Incafin dateert dus vanuit de 13de en 14de eeuw.

Back To Top