Ga naar hoofdinhoud

Duurzaamheid en ecologie

Incaline is samengesteld om te voldoen aan de eisen dat milieuregels voldoen aan de ‘Beste Beschikbare Technieken’ (BBT), wat staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

Steeds wordt rekening gehouden met de ecologie en de milieuaspecten bij de samenstelling van het product Incaline. Productoptimalisatie is een continue proces. Wanneer zich betere grondstof alternatieven aanbieden, dan wordt de samenstelling geoptimaliseerd en aangepast indien dit technisch en economisch haalbaar is. Uitgangspunt is hierbij dat de hoogstaande kwaliteit en de duurzaamheid worden behouden.

  • Tijdens de verwerking komt geen solvent vrij (solventvrij epoxy) waardoor schadelijke dampen in de omgeving terecht kunnen komen.
  • Er is geen uitloging van schadelijke substanties na uitharding op termijn die de bodem en het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, hiervoor werden testen op uitloging uitgevoerd.

Incaline is vrij van Chroom VI en zware metalen
Chroom(VI)- verbindingen zijn carcinogeen en schadelijk voor mens en milieu. Incaline is vrij van Chroom (VI) – verbindingen en voldoet hiermee aan de Europese Richtlijn 2004/37/EG.
Zware metalen zijn toxisch en zijn eveneens schadelijk voor de gezondheid van de mens en zijn omgeving. Zware metalen kunnen doorsijpelen naar de bodem en onze waterhuishouding grondig verontreinigen. Incaline bevat ook geen zware metalen, getest in vast materiaal met ICP-OES (bepaling met behulp van plasma en spectrometer) na microgolf-geassisteerde zuurdigestie.

Circulair
Na zijn levensduur kan Incaline worden vermalen en wordt als restafval beschouwd waardoor het bijgevolg als onderlaag van funderingen kan worden ingezet en een bijdrage levert in het kader van de circulaire economie.

Incaline: een ecologisch en milieuvriendelijk product!
Incaline mag bijgevolg terecht een ecologisch, milieuvriendelijk product genoemd worden. Het toepassen van Incaline verlaagt de ecologische voetafdruk van constructies omdat de levensduur hierdoor wordt verlengd tot 75 jaar.

CO2 prestatieladder

Bij Incafin is volop aandacht voor het reduceren van onze CO2 uitstoot. Om die rede hebben we de CO2-Prestatieladder systematiek in onze organisatie geïmplementeerd. De CO2-Prestatieladder helpt ons erbij om onze CO2 reductiedoelstellingen te realiseren. Bedrijfsbreed hebben we continue maatregelen die daar een bijdrage aan leveren, zowel als het gaat om de uitstoot van ons bedrijfspand als om de uitstoot die betrekking heeft op de realisatie van onze projecten. Incafin is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Deel A
Incafin rapporteert halfjaarlijks de CO2-footprint, zowel intern als extern. Hieronder treft u enkele documenten aan:
Footprint 2022 1e halfjaar
Footprint 2022
Footprint 2023 1e halfjaar
Footprint 2023

Om te bepalen of de gestelde doelstellingen zijn behaald wordt er halfjaarlijks een periodieke voortgangsrapportage opgezet. Hieronder vindt u de voortgangsrapportage.
Voortgangsrapportage 2023
Voortgangsrapportage 2024

Deel B
Incafin heeft doelstellingen opgezet om zo meer CO2-reductie te behalen. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in het energiemanagement actieplan. Hieronder vindt u het energiemanagement actieplan.
Energiemanagement actieplan 2023-2025

Deel D
Deelname initiatief: Om kennis uit te wisselen zijn we aangesloten bij het initiatief ‘Bewust omgaan met energie’. Tweejaarlijks is er een bijeenkomst met verschillende bedrijven uit de GWW- en Bouwsector. Hier kunt u een beknopte beschrijving van het initiatief lezen: Beschrijving reductieprogramma

SKAO
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2 Prestatieladder betreft. Op de website van de SKAO vindt u een pagina met informatie over de CO2-reductie van ons bedrijf. Klik hier om deze pagina te bekijken.

Back To Top