skip to Main Content

Duurzaamheid en ecologie

Incaline is samengesteld om te voldoen aan de eisen dat milieuregels voldoen aan de ‘Beste Beschikbare Technieken’ (BBT), wat staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

Steeds wordt rekening gehouden met de ecologie en de milieuaspecten bij de samenstelling van het product Incaline. Productoptimalisatie is een continue proces. Wanneer zich betere grondstof alternatieven aanbieden, dan wordt de samenstelling geoptimaliseerd en aangepast indien dit technisch en economisch haalbaar is. Uitgangspunt is hierbij dat de hoogstaande kwaliteit en de duurzaamheid worden behouden.

  • Tijdens de verwerking komt geen solvent vrij (solventvrij epoxy) waardoor schadelijke dampen in de omgeving terecht kunnen komen.
  • Er is geen uitloging van schadelijke substanties na uitharding op termijn die de bodem en het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, hiervoor werden testen op uitloging uitgevoerd.

Incaline is vrij van Chroom VI en zware metalen
Chroom(VI)- verbindingen zijn carcinogeen en schadelijk voor mens en milieu. Incaline is vrij van Chroom (VI) – verbindingen en voldoet hiermee aan de Europese Richtlijn 2004/37/EG.
Zware metalen zijn toxisch en zijn eveneens schadelijk voor de gezondheid van de mens en zijn omgeving. Zware metalen kunnen doorsijpelen naar de bodem en onze waterhuishouding grondig verontreinigen. Incaline bevat ook geen zware metalen, getest in vast materiaal met ICP-OES (bepaling met behulp van plasma en spectrometer) na microgolf-geassisteerde zuurdigestie.

Circulair
Na zijn levensduur kan Incaline worden vermalen en wordt als restafval beschouwd waardoor het bijgevolg als onderlaag van funderingen kan worden ingezet en een bijdrage levert in het kader van de circulaire economie.

Incaline: een ecologisch en milieuvriendelijk product!
Incaline mag bijgevolg terecht een ecologisch, milieuvriendelijk product genoemd worden. Het toepassen van Incaline verlaagt de ecologische voetafdruk van constructies omdat de levensduur hierdoor wordt verlengd tot 75 jaar.

Back To Top