Ga naar hoofdinhoud

Attest van vloeistofdichtheid

Het product Incaline® zorgt voor een vloeistofdichte bescherming. Na aanbrengen van de coating worden, door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, proeven uitgevoerd. Een ‘attest van vloeistofdichtheid’ kan op uw verzoek tegen meerprijs worden aangeleverd.

Wat is een ‘attest van vloeistofdichtheid’
Een ‘attest van vloeistofdichtheid’ voor een periode van 10 jaar is enkel geldig wanneer dit document door een onafhankelijk bureau wordt uitgeschreven. Hiervoor zijn de nodige erkenningen van het bureau, die het attest uitschrijft, noodzakelijk vanwege de verzekeringsmaatschappij. Het onafhankelijk bureau moet hiervoor over de nodige polis beschikken en valt onder een genoemd polisnummer. Dit ‘attest van vloeistofdichtheid’ geeft voor de opdrachtgever de garantie dat het aangeboden beschermingssysteem zowel op korte als op lange termijn vloeistofdicht is. Na een uitvoerige testprocedure door een onafhankelijk en erkend laboratorium, wordt door de aangestelde in opdracht van de verzekeringsmaatschappij een ‘attest van vloeistofdichtheid’ uitgeschreven met de vermelding van de testresultaten. Dit attest kan ten alle tijde voorgelegd worden aan het controleorganisme die instaat voor de het verlenen van de exploitatievergunning.

Vlarem legt op dat er een 5 jaarlijkse controle, door een onafhankelijke partij, moet gebeuren en dit moet eveneens schriftelijk worden vastgelegd met de beoordeling van de deskundige.

De bedoeling van dit attest bestaat erin dat ingeval zich problemen van vloeistofdichtheid voordoen,  de onafhankelijke deskundige door de plaatser in kennis wordt gesteld zodat hij een oplossing kan uitzoeken, eventueel in overleg met de plaatsingsfirma. Zelfs ingeval van faling van de plaatsingsfirma wordt de nodige herstelling door een derde uitgevoerd waarna opnieuw een garantie wordt geboden op de vloeistofdichtheid.

Testspecificaties

Waterabsorptie
Meting van de wateropname gedurende 72 uren bij een druk van 7 bar

Na 24 urenNa 48 urenNa 72 uren
Kern 100<0.5
Kern 200<0.5

Hardheid
Meting van de shore D hardheid

Hardheid shore D
Kern 180
Kern 282

Hechtsterkte
Uitvoeren van trekproeven

Trekkracht kNTrekweerstand N/mm2Opmerkingen
Kern 18,84,67breuk in beton
Kern 26,43,39breuk in beton

Laagdikte
Meting dikte van de epoxylaag

Dikte in mm.
Kern 16,1
Kern 25,5

Back To Top