Ga naar hoofdinhoud

Toepassing: Industrie

Chemische industrie
Chemische producten zijn milieubelastend wanneer deze in de bodem terecht komen. Bodem beschermende voorzieningen worden best toegepast op plaatsen waar gewerkt wordt met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en onze volksgezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om facilitaire inrichtingen zoals brandstofoverslag, industriële productiebedrijven- waaronder de chemische, petrochemische, grafische en metaalbewerkingsindustrie, de agrarische industrie, opslagplaatsen voor afval- en reststoffen, tankparken, enz.
De  bodem beschermende voorzieningen moeten dan zorgen voor een verantwoorde opvang en/of afvoer van alle vloeistoffen die niet in de bodem terecht mogen komen. In de praktijk gaat het om constructies zoals vloeistofdichte vloeren of verhardingen, lekbakken, opslagtanks, tankparken, waterzuiveringsstations en bedrijfsrioleringen.

Vloeistofdichtheid van beton constructies maakt deel uit van de preventieve voorzieningen die door de uitbater moeten worden genomen volgens de milieuwetgeving van bodem- en grondwater. Milieubewust en duurzaam ondernemen moet de exploitant aanzetten om er voor te zorgen dat ook hij klaar is voor de toekomst en dat men beter kan voorkomen dan genezen.

Voedingsindustrie
Bij het bereiden van gerechten en dranken ( frisdranken en bier) is water een zeer belangrijke en essentiële grondstof. Water is niet alleen noodzakelijk als grondstof bij de productie van onze voeding en dranken. Het reinigen van levensmiddelen, het voorafgaandelijke spoelen van glazen flessen, het reinigen van machines (met detergenten) om hygiënische reden maakt dat water een onmisbare component is in het ganse proces.  Deze hoeveelheden water bevatten organische stoffen (zoals eiwitten en micro-organismen) waarin stikstof, zwavel en fosfor aanwezig zijn en constructies aantasten.

 


Behandelen gaszone afvalwaterreservoir van een brouwerij


Behandeling stalen container ten behoeve van luchtzuivering in afvalverwerkingssector


 

Aanbrengen Incaline coating in kelder van metselwerk
In deze kelder was sprake van waterinfiltratie bij hevige regenval. Het grondwater kwam door de metselwerk wanden. Door 3 mm. Incaline coating aan te brengen is een 100% gas- en vloeistofdichte laag ontstaan.


Incaline aangebracht in tankpark t.b.v. drinkwaterindustrie


Bescherming, vloeistofdicht en chemisch bestendig maken tankpark


Betonbescherming vloerplaat productie chemische plant


Herstellen gebarsten vloerplaat en aanbrengen vloeistofdichte en chemisch bestendige bekleding Incaline:


Renovatie tankpark: herstelling tanksokkels en aanbrengen chemisch bestendige bekleding


Wilt u meer weten over onze producten? Lees hier verder >

Back To Top