Ga naar hoofdinhoud

Toepassing: Biogasindustrie

Energie, biogas, opgewekt uit organisch materiaal levert een belangrijke bijdrage in de totale hernieuwbare energie en heeft dus heel wat te bieden. Het bijkomend voordeel is dat het onze  organische afvalberg vermindert wat een belangrijke ecologische bijdrage levert.

In co-vergistingsinstallaties ontstaan tijdens het vergistingsproces behalve biogas ook corrosieve producten. In de betonnen kelders of opslagtanks voor de productie van biogas kan men verschillende soorten organisch materiaal gebruiken. Waar het vergistingsproces plaatsvindt worden talrijke bijproducten geproduceerd zoals zwavel, zwavelwaterstof, ammonium, waterstof, stikstof, vluchtige vetzuren, alcoholen of suikers. Daarom wordt best al bij het ontwerp hiermee rekening gehouden in het totale budget om achteraf hogere kosten voor herstelling van het aangetaste beton te vermijden, de levensduur te verlengen. Een aangepaste bescherming voorzien in het ontwerp op de betonnen onderdelen van de vergistingsinstallatie is daarom geen overbodige luxe maar een noodzaak.


Renovatie en aanbrengen bescherming stalen opslagtank, chemische industrieWilt u meer weten over onze producten? Lees hier verder >

Back To Top