Ga naar hoofdinhoud

Sealcoat

Buigmodulus3,6 GPa
HechtingMin. 1,5 N/mm² (breuk beton)
Stootvastheid> 13 KJ/m²
Chemische weerstandGeen verandering (PH 3) Geen verandering (PH 13)
Temperatuursweerstand-40°C tot +150°C
Barcolhardheid> 40
Rek bij breuk> 4%
Densiteit+/- 1,7 g/dm³

Sealcoat®een vinylester, is een door Incafin® nv ontwikkeld geformuleerd twee-componenten polymeersysteem . Bij de formulatie van Sealcoat® werd gebruik gemaakt van de allerlaatste nieuwe en best beschikbare technologie (BBT) . Sealcoat® , toegepast als coating , is een kathodische bescherming voor staal , tegen corrosie alscorrosiebescherming , en biedt ook een bescherming tegen corrosie van beton ( als beton coating of lining) . Dit systeem is ideaal voor het beschermen van industriële vloeren in beton , gewapend of niet alsook voor hetbeschermen van lekbakken.
Sealcoat® wordt gekenmerkt door zijn hoge chemische weerstand tegen zowel organische als anorganische zuren, alkalische producten en zouten en talrijke oplosmiddelen.
Binnen het gamma heeft Incafin® zowel de ” Sealcoat® concrete primer ” , de ” Sealcoat® metal primer ” , “Sealcoat® VE ” ( geformuleerd vinylesterhars) als de ” Sealcoat® Topcoat “.
Superieure eigenschappen van het vinylesterhars Sealcoat®.
Sealcoat® is diffusiedicht. De dampdichtheid van Sealcoat® is zelfs tot drie maal hoger in vergelijking metpolyesterhars geformuleerde systemen. Het risico op hydrolyse is eveneens inbestaand bij Sealcoat® in tegenstelling totpolyesterhars.
Sealcoat® heeft een goede impactweerstand en kan bovendien ook mechanisch belast worden zonder dat de oorspronkelijke eigenschappen verloren gaan.
De consequente kwaliteitsgraad waarmee Incafin® nv de producten formuleert , met een interne controle op elke productiebatch, biedt een optimale kwaliteitsgarantie. Incafin® nv staat ook in voor het leveren van technisch advies na overleg met onze klanten. De nauwe samenwerking met deze klanten -waardoor het juiste advies kan gegeven worden- levert een duurzaam resultaat.
Economische- en duurzaamheidsaspecten van Sealcoat®
De korte aanbrengtijd gekoppeld aan de snelle uitharding , is een absolute troef en moet het mogelijk maken binnen een beperkte tijdslimiet bouwconstructies te beschermen. Na 1 uur uithardingstijd kan het systeem in gebruik worden genomen met uitzondering van directe hoge chemische en/of mechanische belasting. De doorharding zet zich gedurende de eerste dagen verder , tot een volledige vernetting van het systeem wordt bekomen. Eens voorbij dit stadium kan menSealcoat® belasten met chemische agentia.
Na applicatie kan een ” attest van conformiteit van dichtingswerken ” worden afgeleverd voor een periode van vijf jaar.

Back To Top