Injecteren van barsten en scheuren

VOOR

Injecties Injecties

NA

Injecties Injecties
 
Incafin nv beschikt over eigen mensen voor het uitvoeren van betoninjecties met polyurethaanharsen. Scheuren in beton, zoals in leidingen en inspectieputten worden door het injecteren van scheuren met PUR - harsen afgedicht. Alle nodige voorbereidingen worden in eigen beheer uitgevoerd.

Incafin nv heeft de erkenning voor het afdichten van barsten in beton waarbij waterinsijpeling in betonconstructies vaak een probleem zijn. Door het injecteren met polyurethaanharsen ( PUR - harsen ) kan een duurzame oplossing geboden worden . Opstijgend vocht wordt vaak door middel van deze techniek verholpen.

Meer beschrijvende info over betonrenovatie-herstelling/injecteren van scheuren kan u terugvinden op de site van VMSW