Ga naar hoofdinhoud

Toepassing: Afvalwaterindustrie


Renovatie
Incaline, een synthetische vezelversterkte solvent vrije epoxy, is een eigen ontwikkeling van Incafin nv. Deze lining heeft al meer dan 30 jaar zijn degelijkheid bewezen als volwaardige techniek voor putrenovatie (rioolrenovatie). Het Incaline-liningsysteem is niet gevoelig voor vocht, heeft een hoge weerstand tegen uitwendige waterdruk en heeft een goede chemische weerstand.
Dit maakt dat dit systeem perfect toepasbaar is in bestaande rioleringssystemen en waterzuiveringsinstallaties.

Nieuwbouw: Preventief aanbrengen Incaline coating
Incaline wordt niet alleen toegepast voor het renoveren van rioleringssystemen, maar ook in nieuwbouwprojecten met een risico op aantasting door chemicaliën onder meer (biogeen) zwavelzuur.

Gescheiden rioleringsstelsels (afvoer van regenwater en afvoer van ons huishoudelijk afvalwater), waar de concentraties van deze detergenten en dergelijke hoger zijn omdat er geen verdunningen meer optreedt door het hemelwater maken het noodzakelijk deze  constructies steeds te voorzien van een duurzame bescherming. Daar waar ecologie en duurzaamheid steeds belangrijker wordt is het toepassen van deze bescherming geen luxe maar een noodzaak.

Dergelijke stelsel kunnen op voorhand beschermd worden met Incaline. De meerkost voor het aanbrengen van Incaline op nieuwe constructies is minimaal tegenover de kostprijs van het totale project, maar verlengt de levensduur significant.

De perfecte oplossing voor het beschermen van loopranden van voor- en nabezinktanks
Veel loopranden vertonen degeneratie door de zware belasting van de loopwielen op het beton en de chemische belasting door strooizouten tijdens de winterperiode. Er is vrijwel altijd een wringing tussen de wielen, het loopvlak en de betonnen rand waarover de ruimerbruggen ronddraaien. Traditioneel krijgen de loopranden een oppervlakte behandeling met producten voor de aanleg van grindvloeren. De praktijk leert dat veel van deze applicaties een beperkte levensduur hebben, regelmatig reparaties of zelfs vervanging noodzakelijk is.

Incafin nv biedt hiervoor dé perfecte oplossing!

  • Lange levensduur, minimaal 15 jaar
  • Vloeistofdichtheid gegarandeerd
  • Geen chemische aantasting door strooizout
  • Dilatatievoegen worden overbrugd
  • Geen vorstschade

Nieuwbouw: Incaline bekleding in rioolbuizen
Incaline bekleding aangebracht op ruim 600 meter betonbuis (diameter 800 en 1200 mm).


Nieuwbouw: betonput preventief behandelen met Incaline
Deze constructie in beton is preventief behandeld met 3 mm. Incaline. Op deze wijze is een 100% vloeistofdichte beschermlaag gecreëerd.


Aanbrengen betonbeschermingsproduct Incaline in inspectieput


Renovatie: Inspectieput met gresaansluitingen


Renovatie: Waterdichting en bekleding Incaline op inspectieputten en toezichtputten


Behandeling stalen slibbuffer
Een stalen slibbuffer in de afvalindustrie is behandeld met Incaline coating om een goede beschermlaag te creëren tegen chemische aantasting.


Renovatie: Waterdichting en bekleding Incaline op inspectieputten en toezichtputten:


Wilt u meer weten over onze producten? Lees hier verder >

Klik en bekijk de brochure over de bescherming van loopranden

Back To Top