Toepassingen in chemie - Opvangbakken

Opvangbakken, lekbakken moeten overeenkomstig VLAREM II ' , de vlaamse milieuwetgeving, uitgevoerd worden. Meer info over de lozing van verontreinigde stoffen , prioritaire stoffen en gevaarlijke stoffen kan u terugvinden op de site van VLAREM.      Deze milieuwetgeving impliceert dat de aannemer moet kunnen garanderen dat de beton vloeistofdicht is , waterdicht na applicatie. Incafin nv beschikt over de mogelijkheid een attest van vloeistofdichtheid, via een onafhankelijk ingenieursbureau, af te leveren. Het vloeistofdicht beschermen van opvangbakken ( secundary containment ) , laad- en losplaatsen voor de opslag gevaarlijke stoffen en brandstoffen vallen onder deze reglementering.

Enkel preventieve maatregelen zorgen ervoor dat dure bodemsaneringen uitblijven. Met Incaline®, een solventvrij vezelversterkt epoxyhars of met een uitgebalanceerd en krimpvrij vinylesterhars ( Sealcoat®), kan een duurzame oplossing geboden worden. Afhankelijk van de aard van de chemische producten, wordt Incaline® of een Sealcoat® aangebracht.

Foto's
Incafin opvangbakken
Incafin tankparken