Toepassingen in chemie - Opslagtanks

Van opslagtanks, zowel ondergronds als bovengronds, verwacht men een lange levensduur. Vele opslagtanks halen dit echter niet en falen door corrosie. Het gevolg is onder meer het verlies van de inhoud van de tank met bodemvervuiling  tot gevolg. Het tijdig detecteren van corrosie is eenvoudig maar de kosten van de corrosieschade kunnen hoog oplopen. Daarom moet men vooraf de risico's onderzoeken en, op basis hiervan, een efficiënte bescherming tegen corrosie voorzien. De degeneratie van de ondergrond moet vermeden worden. De samenstelling van de vloeistoffen, alsook de opslagtemperatuur en de concentratie zijn één van de parameters die van belang zijn om een juiste, duurzame oplossing te kunnen aanbieden.

De invloedsfactoren naast het zuurgehalte zijn onder andere: de mogelijkheid tot beluchting, de aanwezigheid van eventueel aërobe bacteriën ingeval van afvalwater. Een adequate oplossing kan geboden worden nadat alle info ter beschikking wordt gesteld.

Foto's
Opslagtanks