Toepassingen in chemie - Waterzuivering

Waterzuiveringstations kan men onderverdelen in twee categorieën: Rioolwaterzuiveringstations en Industriële waterzuiveringstations. Elke categorie heeft zijn toepassingen en zijn specifieke eisen. Bij een riool RWZI bevat het actief slib verschillende soorten bacteriën en vinden in de aerobe zuivering een aantal belangrijke processen plaats die verantwoordelijk is voor corrosie. Het verwijderen van organische stoffen en nutriënten zijn een belangrijke fase binnen de waterzuivering. Deze nutriënten bevatten ammonium, nitriet, nitraat , zwavelwaterstof en fosfaat. Beide producten zijn de oorzaak van de aantasting van beton.

Bij een industriële RWZI is de sector waarin het bedrijf actief is bepalend voor de samenstelling van het afvalwater. De samenstelling is zeer variërend en daarom is een goede kennis van het afvalwater van de productie een absolute eis om een duurzame betonbescherming op maat van de klant te kunnen aanbieden.

Foto's
Waterzuivering